محمد محسنی

Senior .NET Developer

Wordpress Developer

Database Engineer

React Developer

رزومه
تجربیات
مدیر شعبه - مدیر فنی
1402 - تا کنون
مدیر شعبه - مدیر فنی
فروشگاه های زنجیره ای بخشی
توسعه دهنده وب
1402 - تا کنون
توسعه دهنده وب
خانه زیبایی روژا
توسعه دهنده وب | نرم افزار
1399- تا کنون
توسعه دهنده وب | نرم افزار
دانشگاه حکیم سبزواری
توسعه دهنده وب
1400 - تا کنون
توسعه دهنده وب
کلینیک زیبایی فروزان عبدی
تحصیلات
1397-1401
ریاضیات
دانشگاه فردوسی مشهد
1397-1398
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه سمنان
مهارت های برنامه نویسی
 • NET.
  95%
 • Python
  80%
 • PHP
  80%
 • Wordpress
  95%
 • Java Script
  80%
 • React
  80%
 • SQL
  85%
 • Git
  90%
 • Google Apps Script
  95%
ابزارهای استک
 • Figma
  70%
 • Photoshop
  85%
 • Git
  90%
مهارت های عمومی
کدنویسی
 • C# | .NET
  95%
 • React
  80%
 • Wordpress
  95%
 • PHP
  80%
زبان ها
 • انگلیسی
  90%
 • فارسی
  100%
پلتفرم ها
 • Visual Studio
  95%
 • Android Studio
  80%
 • SQL Server
  90%
 • VMWare Vsphere
  70%